Okoljski in osebni dejavniki dejavniki ukvarjanja s telesno vadbo

Analiza kanadskega raziskovalnega inštituta iz leta 1996 je pokazala, da te dejavnike v glavnem delimo na okoljske in osebne. Med okoljske, na katere posamezniki bolj ali manj ne moremo vplivati, na primer sodita dosegljivost rekreacijskih središč in ponudba vadbenih programov.

Osebni dejavniki pa so tisti, ki so pod nadzorom vsakega posameznika, kot na primer pomanjkanje motivacije, časa, energije in motoričnih spretnosti, potrebnih za posamezno obliko vadbe. McAuley in sodelavci so v obsežni študiji ugotovili, da odrasli vadbo opustijo predvsem zaradi različnih osebnih dejavnikov, za 69 odstotkov je najpomembnejši med njimi pomanjkanje časa. Zanimivo je, da je podrobnejša analiza njihovega upravljanja s časom pokazala, da pomanjkanje časa za vadbo ni objektivno, ampak gre bolj za njihovo subjektivno zaznavo.

Z drugimi besedami to pomeni, da bi večina udeležencev študije v povprečnem dnevu našla čas za vadbo, če bi učinkoviteje opravila druge obveznosti in zmanjšala čas, ko niso počeli nič opredeljivega. Skoraj 60 odstotkov udeležencev je svojo telesno neaktivnost opredelilo kot posledico pomanjkanja energije, več kot polovica pa ne vadi zaradi pomanjkanja motivacije. Številne študije ugotavljajo, da je utrujenost zaradi opravljanja dela in s službo povezanih obveznosti predvsem mentalna in kot taka posledica stresa. Glede na to, da ima telesna aktivnost pomemben in pozitiven učinek za zniževanje posledic stresa, poleg tega tudi na občutke tesnobnosti in depresivna stanja (o tem bomo govorili v enem od prihodnjih prispevkov), je samomotivacija za vadbo še toliko bolj pomembna.

Praktični napotki

Kako torej začeti? Kako narediti prvi korak v procesu spreminjanja starih navad? Glede na to, da je za vsako posledico običajno kriv vsaj en vzrok, velja za začetek temeljito premisliti o tistih vzrokih, ki nas same ovirajo na poti do redne telesne aktivnosti. Torej, premislite o svojem načinu življenja, obveznostih, željah, potrebah, zanimanjih in še čem. V psihološki znanosti in stroki sicer ne poznamo »receptov« za odpravo takšnih in drugačnih težav, zato pa so v spodnji tabeli navedeni različni predlogi, kako premagati nekatere izmed ovir na poti k redni telesni aktivnosti.

Lahka pot, slaba pot

Rešitve nikoli niso enostavne, ampak se je za vsako stvar treba truditi in vložiti veliko energije. Ker gre za vaše zdravje, se je vredno potruditi. Sicer pa star pregovor pravi, da »če najdemo pot, na kateri ni ovir, ta zelo verjetno ne vodi nikamor«.

Comments are closed.