Slovenci na turističnih potovanjih

airport-departures-1444569-mIz anketnih podatkov Statističnega urada RS o potovalnih navadah Slovencev izvemo, da se je na daljša zasebna (z več kot štirimi prenočitvami), krajša zasebna (od ene do treh prenočitev) in poslovna potovanja lani odpravila dobra polovica (57,5 odstotka) državljanov Slovenije, starejših od 15 let.

Zasebna turistična potovanja so trajala v povprečju 4,9 dneva (po Sloveniji 3,1 dneva in po tujini 6,7 dneva), medtem ko so trajala poslovna potovanja po domovini 2,1 dneva in po tujini 3,4 dneva. (Na daljših zasebnih potovanjih v tujini so ostali Slovenci v povprečju 9,8 dneva in v domovini 7,8 dneva, na krajših zasebnih potovanjih v tujini pa so se zadržali 2,1 dneva in v domovini le 1,8 dneva.) Daljša zasebna in poslovna potovanja so bila usmerjena pretežno v tujino, medtem ko so se na krajša zasebna potovanja Slovenci odpravili večinoma po domovini. Tako je bil lani v tujini na daljših zasebnih potovanjih 70,4-odstotni delež, na poslovnih potovanjih 76,8-odstotni delež in na krajših zasebnih potovanjih samo 34,4-odstotni delež anketiranih Slovencev. Med tujimi počitniškimi cilji so Slovenci najpogosteje izbrali Hrvaško, kjer je daljši ali krajši čas letovalo skoraj tri četrtine (72,8 odstotka) anketiranih. Na drugo mesto se je s 5,9-odstotnim deležem uvrstila Italija, delež drugih držav je majhen. Poslovna potovanja v tujino so bila razporejena na posamezne države bolj enakomerno.

Najpogosteje so potovali Slovenci poslovno v Nemčijo, nanjo je odpadel 21,1-odstotni delež poslovnih potovanj; sledile so Italija z 18,1-odstotnim deležem, Hrvaška s 13,8-odstotnim, Avstrija z 11,3-odstotnim deležem itd.

Comments are closed.