Kaj je psihoterapija in zakaj se uporablja?

screaming-1126853-mPsihoterapija je način zdravljenja s pomočjo pogovora. Psihoterapevt nam s pomočjo mirnega pogovora pomaga premagati notranjo stisko in notranje probleme in nam s tem pomaga priti do notranje osvoboditve. Psihoterapija je odlična pri zdravljenju problemov z depresijo, partnerskimi odnosi, raznim premagovanjem strahu, težave pri prehranjevanju, problemi z anoreksijo… Psihoterapija je učinkovita tudi pri premagovanju stresa ter iskanju življenskega smisla in dviga kakovosti življenja nasploh, pri vseh večjih življenskih spremembah (izguba zaposlitve, ločitev, izguba bližnjega ipd.), skratka takrat, ko imamo občutek, da smo nemočni in ne bomo več mogli sami. V Sloveniji je zdravljenje s psihoterapijo zelo slabo razvito, saj še vedno nimamo sprejetega zakona, nimamo konkretnih informacij in ne znajdemo se v ponudbi, ki že obstaja. Počasi pa se tudi psihoterapiji v Sloveniji obetajo boljši časi.

Beseda psihoterapija izhaja iz grščine in dobesedno pomeni zdravljenje duše, kar je tudi namen pri zdravljenju. Psihoterapija je namenjena vsem, ki kljub trudu sami ne zmorejo najti poti iz svojih stisk, ki predstavljajo pomembno oviro v osebnem ali delovnem življenju. Za vključitev v psihoterapijo ni starostnih omejitev, vendar se mora človek za to resno in zavzeto odločiti. Čeprav veliko krat slišimo o zdravljenju s psihoterapijo, imamo še vedno kar nekaj pomislekov o tem. Še vedno veliko ljudi ne loči razliko med psihoterapevtom, psihologom in psihiatrom. Pri psihoterapiji za zdravljenje ne potrebujemo raznih zdravil, saj s pomočjo psihoterapevta najdemo razlog za čustvene motnje. Težave pri pacientu se v glavnem nanašajo na moteče simptome ali nezadovoljstvo pri samemu sebi. Težave nastanejo zaradi družinskih vzorcev, doživetij iz otroštva in travm oz. dogodkov iz preteklosti, kateri so močno vplivali na stanje pacienta v katerem je. Poznamo več pristopov (tehnik) psihoterapije kot so: psihoanalitični, psihodinamski, sistemski, inegrativni, gestalt, vedenjsko-kognitivni in mnoge druge. Vsem pa je skupen namen a zaradi načina uporabe dosegajo različne cilje. Nekatere se ukvarjajo z odstranitvijo simptomov in spremembo vedenja, z drugimi pa se dosegajo globlje spremembe v posameznikovi strukturi osebnosti.

Comments are closed.