Psihološka odzivnost na stres

1270896_chelsea

Na stres se ljudje odzivamo na treh ravneh, in sicer na telesni, vedenjski in psihološki. Telesna in vedenjska odzivnost na stres sta sicer zelo pomembni, a tokrat se bomo osredotočili na psihološko odzivnost na stres. Ko govorimo o psihološki odzivnosti na stres, poleg upoštevamo še psihične simptome dolgotrajnega stresa. Simptome dolgotrajnega stresa lahko razdelimo v dve skupini, in sicer na emocionalne simptome in kognitivne simptome. Emocionalni simptomi pri psihološki odzivnosti na stres vključujejo anksioznost, apatijo, razdražljivost, depresivnost, črnogledost, jokavost, pobitost, nezadovoljstvo, zdolgočasenost, občutek krivde, pretirano občutljivost, občutek nenehnega pritiska, občutke osamljenosti in izoliranosti, zanikanje obstoja kakršnihkoli težav, občutke odrinjenosti pri delu ali družabnem življenju, jezo na partnerja in nezaupanje v njegovo naklonjenost, obsedenost z nedosegljivimi cilji in drugo. Oseba, ki doživlja dolgotrajni stres pa kaže tudi kognitivne simptome, kot so pomanjkanje sposobnosti jasnega mišljenja, težave s koncentracijo in sprejemanjem odločitev, pomanjkanje ustvarjalnosti, pozabljivost, pretirana kritičnost oziroma zelo tog način razmišljanja, neučinkovitost pri opravljanju delovnih nalog, slabo presojanje itd. Stres je zagotovo velika težava današnjega sveta, saj se ljudje srečujemo z velikimi osebnimi pričakovanji oziroma pričakovanji okolja. Zato je zelo pomembno, da se naučimo, kako stres čim bolj učinkovito obvladati oziroma se z njim karseda efektivno soočiti. Ljudje smo si sicer različni in se tudi na stres različno odzovemo. Veliko lahko naredimo že z zavedanjem, da je stres sicer vsakdanji spremljevalec v našem življenju in da se mu ne moremo v celoti izogniti, hkrati pa velja ozavestiti tudi dejstvo, da je kakovost našega življenja zelo odvisna od tega, koliko stresa bomo doživljali in kako se bomo nanj odzivali. Na to, kako se ljudje odzovemo na stres, vplivajo naše osebnostne predispozicije, čustvena zrelost in osebnostna čvrstost. Številne raziskave so med drugim pokazale še, da na stres vpliva tudi naš socialni položaj, čemur se bomo posvetili v članku Socialni položaj in stres.

 

Comments are closed.