Ekološka pridelava hrane in ekološki certifikat

Ekologija postaja del vsakdana. Skrb za okolje, recikliranje, zdravo prehranjevanje kažejo na vse širšo ozaveščenost posameznikov in tudi širše družbe. Pomena zdravega prehranjevanja pa zaradi škandalov, kot so bolezni norih krav, prašičje in ptičje gripe…ipd in vse večjega števila raznih bolezni, se zaveda iz dneva vse več Slovencev, ki se zaradi navedenih dejstev redno poslužujejo tudi ekološke hrane.

Ekološka hrana oz. ekološko pridelana hrana nudi večjo varnost in prehransko vrednost. Poleg tega ima eko hrana tudi bolj poln in boljši okus. Še bolj o pomembnosti organske hrane začnemo razmišljati, ko dobimo otroke. Le ti so zaradi rasti in razvoja toliko bolj dovzetni za vplive iz okolja. Izredno so občutljivi na pomanjkanje pomembnih snovi in na strupe, kar vpliva na njihovo zdravje in razvoj. Jejmo ekološko pridelano hrano.

Ekološka pridelava hrane ne dovoli uporabe kakršnih koli kemičnih zaščitnih sredstev, umetnih gnojil, gensko spremenjenih organizmov (GSO), sintetičnih dodatkov, aditivov…. Pri živalih pa to pomeni, da so bile vzrejene brez antibiotikov ter rastnih hormonov in da so se lahko prosto gibale na pašnikih. Ekološka pridelava upošteva stroga merila IFOAM-a (Mednarodne zveze ekoloških kmetijskih gibanj) in nacionalne (Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov oziroma živil) in evropske predpise in zakone. Pri nakupu organske hrane pa moramo biti pozorni na uzakonjene oznake, ki potrjujejo ekološki izvor živila oz. pridelka. Izključno napis BIO ali EKO še ne zagotavlja ekološke oz. organske hrane.

Ste vedli da…
• … je ekološka hrana pridelana BREZ POMOČI kemičnih zaščitnih sredstev, umetnih gnojil, gensko spremenjenih organizmov (GSO) in aditivov ,
• … je ekološka hrana pridelana le z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov,
• … nam ravno zaradi strogih meril pridelave (IFOAM in evropski uredbi) nudi večjo varnost in prehransko vrednost, s čimer je posledično povezano boljše počutje in zdravje,
• …ekološka živila niso izpostavljena ionizirajočemu sevanju,
• …sveže ekološko sadje v primerjavi s konvencionalnem vsebuje do 50% več vitaminov,
• …je v lupini konvencionalno pridelanega jabolka mnogo strupov, ki ostanejo tudi ko sadež olupimo,
• … so ekološki pridelki sadpolnejšega okusa in arome.

Pridobitev ekološkega certifikata
Celoten postopek pridelave ekološke hrane – od njive do prodajnih polic – je kontroliran. Skladnost ekološke pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo redno kontrolira kontrolna organizacija. Le ta izda tudi certifikat, ki je uradni dokument in dokazuje ekološko kakovost živil in je izdan le v kolikor so vsi postopki pridelave v skladu s predpisi.
Organizacije za kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil:
Inštitut za kontrolo in certifikacijo
v kmetijstvu in gozdarstvu
Fakulteta za kmetijstvo Maribor
Bureau Veritas d.o.o.

Comments are closed.